BOZON API
Search
K
Links
Comment on page
🔒

CROSS-ORIGIN RESOURCE SHARING

Mechanizm bezpieczeństwa, który wykorzystuje dodatkowe nagłówki HTTP, aby poinformować przeglądarkę czy ma udostępnić dane zwrócone klientowi
Nasze serwery decydują, czy klient jest strona zaufaną i na tej podstawie ustawia odpowiednie nagłówki. Przy pomocy nagłówków przeglądarka dostaje informacje, czy może udostępnić dane do podmiotu, który chce je pozyskać.
W przypadku, gdy serwer stwierdzi, że zapytania do API są niezaufane, zostanie wysłana odpowiedź do przeglądarki, która po analizie nagłówków z odpowiedni nie wyświetli danych pobranych z API.
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Copyright © 2023 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego