BOZON API
Search
K
Links
Comment on page
📖

OPERACJE

Podmioty, które chcą pozyskać dane o podmiotach znajdujących się na Liście Ostrzeżeń Publicznych (LOP) oraz w Bazie Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru (BOZON) będą mieć dostępną operację typu GET. API wykorzystuje standardowe metody http. W przypadku API, będzie wykorzystywana operacja pobierania danych z obiektu JSON. Klient (w tym przypadku podmiot z rynku finansowego), wysyła żądanie GET do serwera, na wskazany adres URL. Serwer dostaje zapytanie i odsyła na żądanie odpowiedni zakres danych, o które został zapytany.
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Copyright © 2023 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego