BOZON API
Search
K
Links
Comment on page

RODZAJE USŁUG REALIZOWANYCH POPRZEZ PROGRAMISTYCZNY INTERFEJS APLIKACJI

Usługa API LOP realizowana jest:
  • W ramach dostarczonego interfejsu podmiot ma możliwość pobrania całego pliku JSON.
  • W ramach dostarczonego interfejsu podmiot ma możliwość pobrania wybranych właściwości obiektu, które są zawarte w pliku JSON.
  • Aktualizacja Listy Ostrzeżeń Publicznych (LOP) oraz Bazy Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru (BOZON) odbywa się co 21 dni.
  • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, udostępnił podmiotom z rynku finansowego interfejs graficzny, przy pomocy którego można wywoływać zapytania udostępnionego API.
  • http://bozon-api.fintech.gov.pl/ jest dostępny dla każdego podmiotu i nie wymaga autoryzacji.
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Copyright © 2023 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego