BOZON API
Search
K
Links
Comment on page
🧾

DEFINICJE I OPISY WŁAŚCIWOŚCI PLIKU JSON

Company
Pełna nazwa podmiotu zarejestrowanego na Liście Ostrzeżeń Publicznych (LOP) oraz Bazie Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru (BOZON)
Regulator
Nazwa instytucji nadzorczej zgłaszającej podmiot
Jurisdiction
Jurysdykcja prawna podmiotu
Date
Data rejestracji na Liście Ostrzeżeń Publicznych (LOP) lub w Bazie Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru (BOZON), w strukturze zapisu DDMMYYYY
Subject
Skrócony opis zakresu działalności
Comments
Dodatkowe uwagi
Link
Link prowadzący do strony www zawierającej
Details
Zakres danych objęty: strona www, adres podmiotu, domena, zakres objętych domen
Website
Adres strony WWW podmiotu objętego wpisem na Listę Ostrzeżeń Publicznych (LOP) oraz wpisanego do Bazy Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru (BOZON)
Address
Adres siedziby podmiotu objętego wpisem na Listę Ostrzeżeń Publicznych (LOP) oraz Bazę Ostrzeżeń Zagranicznych Organów nadzoru (BOZON)
Domain
Oznaczenie domeny strony www
Polish
Zakres danych objętych dla 6 poniższych parametrów
Domain suffix pl
Wartość logiczna, która stwierdza czy sufix należy do Polski
Polish menu
Czy strona zawiera polski interfejs
Has48
Czy strona zawiera numer z przedrostkiem +48 Polska
pl_content_exists
Czy strona zawiera polski tekst
hasPoland
Czy na stronie pojawia się wyraz "Poland"
polish_texts
Poskie tekst pojawiający sie na stronie
Is wayback
Strona pod pierwotnym adresem nie istnieje. Można zobaczyć jak wyglądała przez archive
url
Link do archiwum na stronie http://web.archive.org/...
Lopknf
Wartość logiczna stwierdzająca czy podmiot jest wpisany na Listę Ostrzeżeń Publicznych (LOP)
Group
Nazwa grupy do której należy podmiot
DB
Kategoryzuje podmiot czy należy do Listy Ostrzeżeń Publicznych (LOP) czy do Bazy Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru (BOZON)
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Copyright © 2023 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego