BOZON API
Search
K
Links
Comment on page
🔒

PROTOKÓŁ HTTPS

Zabezpieczona wersja protokołu http, którego zadaniem jest szyfrowanie przesyłanych informacji pomiędzy serwerem a klientem przy użyciu protokołu SSL / TLS.
Programistyczny interfejs aplikacji działa tylko na protokole HTTP, który jest chroniony przy pomocy szyfrowania protokołu TLS. Udostępnione szyfrowanie ma zapobiegać próbom modyfikacji danych oraz zabezpieczać, każdą ze stron komunikacji.
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Copyright © 2023 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego