BOZON API
Search
K
Links
Comment on page
📖

NAGŁÓWKI HTTP

W zapytania zostaną użyte następujące nagłówki HTTP
NAGŁÓWEK
TYP
OPIS
Accept
Content-Type
Należy ustawić na application/json.
W przeciwnym razie aplikacja powinna zwrócić 406 Not Acceptable HTTP.
Accept-Language
„pl”, „en”, etc.
Określa, preferowany język w jakim ma być zwrócona odpowiedź. Operacja nie musi wspierać tego nagłówka.
Accept-Charset
„UTF-8”
Kodowanie UTF-8.
Content-Type
application/json
Należy ustawić na application/json. W przeciwnym razie operacja zwraca 415 Unsupported Media Type HTTP status code.

Nagłówki odpowiedzi

NAGŁÓWEK
WYMAGALNOŚĆ
OPIS
Content-Type
Tak
application/json
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Copyright © 2023 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego