BOZON API
Search
K
Links
Comment on page
📖

SCHEMAT NAZEWNICTWA

Usługa API LOP będzie udostępniona pod adresem zgodnym z następującym wzorcem:
https://bozon-api.fintech.gov.pl/
https://bozon-api.fintech.gov.pl/docs
https://bozon-api.fintech.gov.pl/{nazwa_właściwości}?{parametr}
https://bozon-api.fintech.gov.pl/{lista}
https://bozon-api.fintech.gov.pl/{lista}/nazwa_właściwości}?{parametr}
  • LISTA - w programistycznym interfejsie aplikacji, znajdują się dwie listy: Lista Ostrzeżeń Publicznych (LOP) oraz Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru (BOZON).
  • NAZWA WŁAŚCIWOŚCI - API posiada wiele różnych właściwości, które zawierają informacje o podmiotach.
  • PARAMETR - Każda właściwość posiada swoje parametry, które można przypisywać.
  • DOCS - wersja interaktywna API LOP.
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Copyright © 2023 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego