BOZON API
Search
K
Links
Comment on page
📖

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

bozon-api.fintech.gov.pl
Programistyczny interfejs aplikacji jest udostępniony pod adresem Domain Name System:

bozon-api.fintech.gov.pl

Podmiot, który chce uzyskać dane pochodzące z Listy ostrzeżeń publicznych oraz Bazy ostrzeżeń zagranicznych organów nadzoru, będzie musiał nawiązać połączenie komunikacyjne z szyfrowaniem Secure Sockets Layer (SSL) lub Transport Layer Security (TLS). Wymagane jest od podmiotu, aby komunikował się poprzez ważną sesję komunikacyjną. Otrzymanie prawidłowej odpowiedzi ze strony serwera, który dostarczy obiekt JSON będzie miało status 200, jeżeli wszystkie powyższe wymagania zostaną spełnione.
Realizacja dostępu w ramach usługi interfejsu LOP API odbywa się w ramach dedykowanej, odrębnej sesji komunikacyjnej. Dopuszczalne jest wielokrotne wykorzystanie tej samej sesji komunikacyjnej, przy wysyłaniu żądań do usług interfejsu, przy zachowaniu czasu ważności tej sesji komunikacyjnej, po której zostanie ona automatycznie unieważniona przez UKNF.
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Copyright © 2023 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego